Konstrukcije za solarene panele na kosim krovovima

U zavisnosti od vrste krova postoji nekoliko načina montiranja solarnih panela na kose krovove:

    • Zemljani ili betonski crep
    • Lim (ravni ili trapezni)
    • Rebrasti azbestni pokrivač (salonit) ili polyester ploče
    • Drveni pokrivač, Ter papir

U našoj proizvodnji možete poručiti konstrukcije za bilo koji od navedenih tipova kosih krovovoa.

Konstrkcija za solarne panele objekata na crijep

Za objekte koji su pokriveni crepom proizvodimo dve vrste konstrukcija:

  • sistem crepnih šina
  • sistem hangar vijaka

Alumijumske solarne konstrukcje na zemlji

Sistem crepnih šine se pričvšćuje na drvene grede ispod crepa u zavisnosti od razmaka greda potrebno je postaviti šine na razmaku 60cm - 110cm. Na crepne šine se motira aluminjumski profil dizajniran tako se u njega ubacuje brza spojka koja pričvšćava panel za aluminjumski profil.

Naša fabarika proizvodi i isporučuje kompletan sistem za montažu solarnih panela na krovove pokrivene crepom, što uključje: crepne šine/hangar vijke, aluminijumske profile i brze spojke (vezne i kranje).

Alumijumske solarne konstrukcje na zemlji

Tehničke karakteristike

Nagib krova 10°-65°
Maksimalna dužina 12m
Ugaoni moment stezanja 15 - 30Nm
Garancija 15 godina

Konstrukcije za solarne panele na objekte pokrivene trapeznim limom

U našoj proizvodnji možete kupiti mini rejlove za trapezni lim u dve dimenzije. Zavisno od veličine “rebara” lima proizvodime dve vrste mini rejlova. Mini rejlovi su dizajnirani da se u njih uklapa brza spojka što ih čini izuzetno brze i lake za montiranje. Mini rejlovi su presvučeni slojem gume, što čini zaštitni sloj za kontakt između lima i aluminijuma i sprečava pojavu galvanskog spoja.

Konstrukcije za slarne panele za objekte prekrivene rebrastim pokrivačem

Za montažu solanih panela na korvove pokrivene rebrasim pokrivačem (kao što su azbestni pokrivač ili rebresti poliester) ili ravnim pokrivačem koristi se sistem hangar vijaka koji se pričvšćuju za gredu krovne konstrukije. Na hangar vijke se montiraju aluminijumski profil na koji se pričvšćuju solarni paneli.

U zavisnosti od projekta i veličine krova i vrste iskorisite kalkulator da odredite okvirnu ponudu vaše konstrukcije.

Kalkulator